top of page

Er glasset halvt tomt eller halvt fyldt?


Hvordan vælger du at anskue tingene? Med de positive briller eller de negative? Jeg er sikker på, at du har prøvet begge dele. Den gode gamle målestok, med om du ser glasset som halvt tomt eller halvt fyldt, kan bruges i alle de situationer, som du kommer i.

Vi er ikke altid selv herre over, hvilke udfordringer livet byder os, men et balanceret liv betyder både nedture og modgang og opture og medgang. Det er ofte svært at se en mening med de negative ting, vi oplever, og de kan være svære at acceptere, men vi som mennesker rummer en stor indre styrke til, selv at kunne vælge, hvordan vi takler det – altså hvilke tanker vi vælger at fodre. Naturligvis skal følelserne af sorg og tristhed have lov til at være der, og de kan godt være der, selvom man vælger at fodre de positive tanker.

Da min mor døde af kræft for 4 år siden var jeg i stor sorg over, at hun blev taget fra os. Jeg syntes, det var uretfærdigt, fordi jeg var nået til et punkt i mit forhold til hende, hvor jeg ville til at give noget tilbage og besøge hende oftere på hendes gamle dage. Samtidig fodrede jeg tankerne med taknemmelighed over, at jeg havde haft hende som mor. En kærlig og omsorgsfuld mor, der havde lært mig så meget og givet mig et godt værdisæt som fundament. Jeg følte mig heldig over, at hun havde været i mit liv, fremfor uheldig over, at jeg skulle miste hende. Jeg bad endda Gud om at tage hende hurtigt, så hun ikke skulle lide unødigt og overbeviste mig selv om, at hun blev kaldt ’hjem’, fordi der på en eller anden måde, var brug for hende et andet sted. Jeg følte faktisk en lettelse, da hun åndede ud, som ikke skal misforståes. Jeg var ikke glad for, at hun døde. Jeg var var lettet over, at hendes smerte var ovre, og over at det måtte føre noget med sig, selvom jeg endnu ikke forstod meningen med det.

”Livet skal leves forlæns, men forståes baglæns”, sagde Søren Kierkegaard.

Der gik ikke uden et par dage efter min mors død, da jeg indså, at livet er for kort til at have det dårligt eller være mellemfornøjet og ikke gøre det, man ønsker. Så jeg søgte og fik nyt job i den uge imellem min mors død og hendes begravelse.

Det med at se glasset som halvt fyldt vil sige, at du i situationen eller senere vælger at kunne se noget positivt. Fx kan der i en hård barndom, du kommer igennem, ligge nogle gaver. Nogle evner du får med dig, som du vil kunne bruge på en positiv måde, når du er blevet bevidst om dem.

Hvordan taler du til dig selv?

Siger du tit til dig selv, at noget er typisk for dit liv, sådan noget sker ALTID for dig? Spørger du: ”hvorfor sker det altid for mig, hvorfor kommer der aldrig noget godt til mig”? Eller; ”Det er åbenbart bare min skæbne at tage alt det dårlige”. Hvis du kan nikke genkendende til det, så kender du måske også følelsen af håbløshed, depression og stress over situationen. Det er hverken unormalt eller et svaghedstegn, at have sådan et tankemønster, for det er faktisk en indbygget mekanisme i mennesket at havde en tendens til først og fremmest at tænke negativt og finde faresignaler. Derfor kræver det også arbejde af os at holde os selv på det positive spor.

På det positive spor bruger du dit personlige lederskab til i tillid til dig selv at stille løsningsorienterede spørgsmål? ”Nu er jeg i denne situation, hvordan takler jeg nu det”? ”Hvad skal der til, hvad kan jeg selv gøre og hvad har jeg brug for hjælp til”? Hvis du kender det, så er jeg sikker på, at du også har følt håb og tillid til, at du nok skulle komme igennem det, selvom det var svært. At du ikke var alene og efterfølgende, at du var stærk igennem det.

Hverdagseksemplet kunne være dette scenarie: Du slår altid storetåen på stolebenet, men hvad kan du gøre ved det? Se situationen som en mulighed for læring og udvikling. Hvis du altid slår tåen på stolebenet, skal den bevidsthed overføres til en handling. Kunne du, når du nærmer dig stole sørge for at holde større afstand til dem eller gå langsommere og mere opmærksomt omkring stole?

På denne simple måde er glasset halvt fyldt. Dog kræver det øvelse og en accept af, at du muligvis ikke altid er dér, hvor du kan det. Træk også på lignende erfaringer i nye situationer. Hvad virkede, hvad virkede ikke.

Når glasset er halvt fyldt

Tankerne kan vendes meget enkelt. Ved at være bevidst om dine tankermønstre, kan du gå fra et fixed mindset til et growth mindset.

Fixed mindset er låst. Det er, når vi ser omstændighederne eller en tanke som en endegyldig sandhed uden mulighed for at ændre på. Growth mindset åbner op for muligheder for at komme derhen, hvor vi vil. Så når du fanger en fastlåst tanke, så vælg at omformulere den til én, som giver dig mulighed for at handle.

FX:

”Jeg kan ikke” / ”Jeg kan ikke endnu

”Jeg er dårlig til…”/ ”Det vil jeg gerne lære”

”Jeg lavede en fejl”/ ”Fejl gør mig bedre næste gang”

”Det er godt nok”/ ”Kan jeg gøre det endnu bedre?”

”Jeg giver op”/ ”Jeg prøver igen”

”Jeg er ikke så god som…” / ”Jeg finder ud, hvad … gør og prøver det”

”Jeg forstår ingenting” / ”Jeg finder ud af, hvad det er jeg mangler, for at forstå det”

Altid/ Tit

Aldrig/ Sjældent

Fordelene ved at vende dine tanker til noget positivt eller konstruktivt er, at du tager styringen over dit eget liv, fremfor at livet styrer dig. Det er vigtigt for, at du ikke føler dig som et offer for livets omstændigheder. Når du tager styringen har du ejerskab over dit eget liv, er ansvarlig og autentisk. Samtidig er din succes kun afhængig af dig selv, ud fra din egen målestok og er din egen fortjeneste. Dvs. Intet udefra kan forhindre dig i få succes, med det du vil. Ydre omstændigheder kan måske lægge småsten på vejen, men retningen kan ændres på vejen mod målet. Er det ikke herligt?

Så vent ikke, men kom i gang med at øve dig på det i dag. Du vil mærke en tilfredshed og flow, ved at ændre dit mindset.

587 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page